Värdet av lugn i alla situationer.

På avdelningen för tvistemål är vi passionerat engagerade i att försvara våra klienters rättigheter i domstolar i hela Spanien. Vårt team består av högt specialiserade jurister inom olika rättsområden.

Mer än 30 års framgång och erfarenhet

Under hela vår karriär har vi hjälpt många kunder att vinna betydande segrar i processer mot byggherrar på grund av byggfel och att hantera olika problem som uppstått efter köp av bostäder.

Vi har hanterat tvister med banker, försäkringsbolag och mycket mer. Det breda juridiska fältet har gjort det möjligt för oss att samla ledande specialister inom viktiga delar av processrätten, som omfattar civil-, straff-, förvaltnings-,  handels- och arbetsrätt.

Under hela vår karriär har vi hjälpt många kunder att vinna betydande segrar i processer mot byggherrar på grund av byggfel och att hantera olika problem som uppstått efter köp av bostäder.   Vi har hanterat tvister med banker, försäkringsbolag och mycket mer.

Det breda juridiska fältet har gjort det möjligt för oss att samla ledande specialister inom viktiga delar av processrätten, som omfattar civil-, straff-, förvaltnings-, handels- och arbetsrätt. Med ett starkt och mångsidigt team kan vi erbjuda våra kunder ett heltäckande skydd inom alla områden där de kan komma att påverkas under hela sin livstid.  

Med mer än 30 års erfarenhet inom detta område har vi en anmärkningsvärd meritlista. Vår prioritet är att försvara intressena hos dem som litar på oss, tillhandahålla solida juridiska lösningar och framgångsrika resultat i varje fall vi hanterar.

 

Kontakta oss för ytterligare information eller yrkesmässiga frågor

KONTAKTA OSS